Sports Quota Rank list published – CUSAT CAT 2012

SPORTS QUOTA RANK LIST FOR B TECH ADMISSION 2012
1 30386 ANOOSHA K
2 17893 VIGNESH S
3 30594 ASWIN K DAS
4 27217 NAYANTHARA. R
5 11222 NANDHU V S
6 17766 PRANAV S
7 32417 VYSHNAV K KUMAR
8 27252 POOJA SURESH
9 26554 VEENADEVI V
10 11879 ASWATHY H S
11 20224 ASHWIN J MALLYA
12 14926 RAHUL K
13 11758 ANJALI S NAIR
14 20236 ASIF C A
15 30025 ADITHYA A BHASKAR
16 29095 SYAMKRISHNAN.K.K
17 27254 PRABHIJITH P
18 27287 REJATH.R
19 28850 SAAD THOYYIB T
20 33501 AKHIL VINOD
21 22260 RYAN RASHEED V S
22 31469 MUNAWAR C K
SPORTS QUOTA RANK LIST FOR BBA LLB ADMISSION 2012
1 11222 NANDHU V S

Posted

in

by